Rasmus Östebro

Femme Desires

Hosted by Tech2000
12/01/2018

SE
Rasmus Östebros (f. 1989, Gällivare, Sverige) konstnärliga praktik uttrycks genom scenografiska iscensättningar som omger, kontextualiserar och förankrar efemära element färgade av performerns närvarande medvetande och kontroll. I utställningen Femme Desires bjuds betraktaren in i en värld där det ultra-feminina skoningslöst men varsamt regerar. Genom feminina föreställningar och användandet av feminint kodade attribut skapar Rasmus en skör men självsäker atmosfär där konstnärens djupgående intresse för frågor om femininitetsbegär, feminina transidentiteter och femme-ness undersöks och kommuniceras utifrån en koreografisk och performativ kontext. Med influenser från ASMR-kulturen lyfter utställningen på ett intimt och allvarsamt lekfullt sätt frågor om subjektiva begär i processer av identitetskonstruktion och genusperformativitet.

EN
Rasmus Östebro’s (b. 1989, Gällivare, Sweden) artistic practice manifests through scenographic stagings that surrounds, contextualizes and interconnect ephemeral elements implicated by the performers presence awareness and presence control. In the exhibition Femme Desires the spectator is invited into a world where the ultra-feminine reigns in a ruthless but cautious way. Through feminine notions and with the usage of feminine encoded attributes Rasmus creates a delicate but assertive atmosphere where the artists profound interest in questions regarding feminine urges, feminine trans-identities and femmeness are explored and communicated through a choreographic and performative context. With influences from the ASMRculture, the exhibition highlights questions about subjective desires in processes of identity construction and gender performativity in a intimate and gravely playful way.

TECH2000

Costume/make-up/hair: Andreas Knag-Danielsen
Corsett: Marte Edvarda Tidslevold
B3IG3 visitors

Photo: Raffaele PianoVideo documentation

Video: Johan Lundin
Editing: Johan Lundin, Andreas Knag-Danielsen
Fragrance
2017
Victoria’s Secret fragrance mist: Blush & Passion Struck


Faux Fur
2017
Acrylic, modacrylic, viscose
111 x 68 x 26 cm
Foxy Coat by HOPE Stockholm, Pre spring 2018

Jewelry
2017
Plastic, glass, tin, brass
2 x 22 x 15 cm

Installation view
Femme Desires
Story Hotel Studio Malmö (SE)


Backdrop
2017
Acetate
560 x 300 cm


Femme Desires
2018
HD-video
07:01

Untitled
2018
Performance
Approximately 180 minutes

Lights
2017
Iron, galvanized iron, plastic, glass
53 x 62 x 61 cm


Wig
2016
Acrylic, nylon, plastic
63 x 31 x 7 cm
Harlem 125, X-Long COLLECTION, Style LL001, Color TT1B/WH


Installation view
Femme Desires
Story Hotel Studio Malmö (SE)

Photo/video: Johan Lundin